Autor petycji nie dołączył zgody na ujawnienie jego danych osobowych.

Załączniki:

petycja