Podstawy prawne załatwianych spraw w Referacie Transportu:

Ustawy:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.);

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.);

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo ruchu drogowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.);

3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646).


Rozporządzenia:

1.