Wyniku konsultacji społecznych dotyczących Uchwał Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego nr XXXVIII/264/17 w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i innych niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu cieszyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz zmiany uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego nr XXXVIII/265/17 w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu cieszyńskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego informuje, iż w/w projekty uchwał Rady Powiatu Cieszyńskiego został skierowany do konsultacji społecznych, zgodnie z ogłoszeniem, które ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń starostwa Powiatowego. Konsultacje trwały od 25 maja 2018r. do 8 czerwca 2018r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne opinie i propozycje. Projekt uchwały został przyjęty na sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego w dniu 26 czerwca 2018r.