Uchwałą Zarządu Powiatu Cieszyńskiego nr 786/ZP/V/187 z dnia 10 stycznia 2018 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w roku 2018Załączniki:

Ogłoszenie wyników Program korekcyjno-edukacyjny w roku 2018