Uchwałą Zarządu Powiatu Cieszyńskiego nr 785/ZP/V/187 z dnia 10 stycznia 2018 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na realizacji programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w roku 2018Załączniki:

Ogłoszenie wyników Program korekcyjno-edukacyjny w roku 2018