W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Otwarte konkursy ofert 2015

XML

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Uchwałą Zarządu Powiatu Cieszyńskiego nr 274/ZP/V/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na opracowaniu i realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w roku 2016

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie w latach 2016-2018

Uchwałą Zarządu Powiatu Cieszyńskiego nr 273/ZP/V/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą  w rodzinie w latach 2016-2018.

Informacja o wyniku naboru do komisji opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert dotyczącym przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W związku z ogłoszeniem o naborze członków do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na dostosowaniu infrastruktury Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie, które ukazało się w dniu 25...

Nabór członków do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert dotyczącym przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na dostosowaniu infrastruktury Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie, zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione...

Informacja o wyniku naboru do komisji opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

W związku z ogłoszeniem o naborze członków do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegającym na:  opracowywaniu lub wydawaniu publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym...

Informacja o wynikach Otwartego Konkursu Ofert z zakresu edukacji

Uchwałą Zarządu Powiatu Cieszyńskiego nr 120/ZP/V/15 z dnia 11 czerwca 2015 roku został rozstrzygnięty Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego powiatu cieszyńskiego, w zakresie edukacji pod nazwą „Wspieranie uzdolnionej młodzieży poprzez fundowanie stypendiów dla uczniów i studentów” . Wybrana została oferta...

Nabór członków do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego otwartego konkursu ofert na zlecenie przez Powiat Cieszyński zadania opracowywania lub wydawania publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych, kierowanych do osób niepełnosprawnych –...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego Uchwałą nr 111/ZP/V/15 z dnia 28.05.2015 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegający na: opracowywaniu lub wydawaniu publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na...

Nabór do Komisji Konkursowej

Nabór członków do Komisji Konkursowej   W związku z ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego Otwartym Konkursem Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego powiatu cieszyńskiego, w zakresie edukacji  pod nazwą „Wspieranie uzdolnionej młodzieży poprzez fundowanie stypendiów dla uczniów i studentów” , zapraszamy...

Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego powiatu cieszyńskiego, w zakresie edukacji pod nazwą "Wspieranie uzdolnionej młodzieży poprzez fundowanie stypendiów dla uczniów i studentów"

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego Uchwałą nr 93/ZP/V/15 z dnia 30 kwietnia br. ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego powiatu cieszyńskiego, w zakresie edukacji pod nazwą "Wspieranie uzdolnionej młodzieży poprzez fundowanie stypendiów dla uczniów i studentów". Szczegółowe informacje (Ogłoszenie Otwartego Konkursu...

Nabór członków do Komisji Konkursowej

Nabór członków do Komisji Konkursowej   W związku z ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego Otwartym Konkursem Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego powiatu cieszyńskiego, w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego , zapraszamy do...

Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego powiatu cieszyńskiego, w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego Uchwałą nr 91/ZP/V/15 z dnia 23 kwietnia br. ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego powiatu cieszyńskiego, w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Szczegółowe informacje (Ogłoszenie Otwartego...

Informacja o wynikach Otwartych Konkursów Ofert na wspieranie zadań publicznych powiatu cieszyńskiego, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w okresie pomiędzy 1 kwietnia, a 31 grudnia 2015 r.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 18 marca br., Uchwałą nr 73/ZP/V/15 zatwierdził wysokości dofinansowania zadań własnych powiatu, zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, wyłonionym w II terminie Otwartych Konkursów Ofert na rok 2015 z dziedzin: „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej",...

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Uchwałą Zarządu Powiatu Cieszyńskiego nr 51/ZP/V/15 z dnia 19 lutego 2015 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na opracowaniu i realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w roku 2015

Informacja o wyniku naboru do komisji opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert

W związku z ogłoszeniem o naborze członków do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej polegających na: - prowadzeniu punktu interwencji kryzysowej w roku 2015, - opracowaniu i realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na opracowaniu i realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego w roku 2015

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego uchwałą nr 27/ZP/V/15 z dnia 22 stycznia br. ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na opracowaniu i realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w roku 2015

Informacja o wynikach konkursów na wspieranie zadań publicznych powiatu cieszyńskiego, w ramach Otwartych Konkursów Ofert na rok 2015

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego Uchwałą nr 18/ZP/V/15 z dnia 14 stycznia 2015 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia wysokości dofinansowania zadań własnych powiatu, zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, wyłonionym w ramach Otwartych Konkursów Ofert na rok 2015 z dziedzin: "ochrony i promocji zdrowia",...

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu punktu interwencji kryzysowej w roku 2015

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE Zarząd Powiatu Cieszyńskiego Uchwałą nr 6/ZP/IV/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. unieważnił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu punktu interwencji kryzysowej w roku 2015.