W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1) współadministratorami Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński i Powiatowy Rzecznik Konsumentów z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29. Starosta Cieszyński - tel.: 33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl, Powiatowy Rzecznik Konsumentów – tel. 33 47 77 311, adres e-mail: sr@powiat.cieszyn.pl,

2) w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można także kontaktować się z wyznaczonym wspólnie przez współadministratorów Inspektorem Ochrony Danych – tel. tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl,

3) cele przetwarzania danych osobowych zostały określone w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i dotyczą realizacji zadań związanych z ochroną interesów konsumentów przez Rzecznika Konsumentów oraz zapewnienia obsługi administracyjno-technicznej i wspierania Rzecznika Konsumentów przez Starostę Cieszyńskiego. W przypadku danych podawanych dobrowolnie podstawę prawną ich przetwarzania stanowi zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora,  

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, o ile inne przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej,

7) osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania  i żądania ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto w odniesieniu do danych podawanych dobrowolnie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo żądania usunięcia tych danych. Prawa te można wykonywać wobec każdego ze współadministratorów,

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

9) podanie danych – za wyjątkiem danych oznaczonych jako nieobowiązkowe – jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Konsument jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości prowadzenia sprawy. Podanie danych oznaczonych jako nieobowiązkowe (w tym nr telefonu, adres poczty elektronicznej) lub innych danych przekazanych do sprawy przez konsumenta z własnej inicjatywy jest całkowicie dobrowolne. Współadministratorzy przyjmują, że jeżeli osoba podaje te dane to jednocześnie wyraża zgodę na ich przetwarzanie dla celu określonego w pkt. 3, przy czym dla danych szczególnych kategorii (np. dotyczących stanu zdrowia) wymagane jest wyrażenie zgody w formie pisemnej,

10) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

11) współadministratorzy uregulowali zasady współpracy w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w drodze porozumienia. Powiatowy Rzecznik Konsumentów jako współadministrator ustala zakres danych osobowych niezbędnych do prawidłowej realizacji jego zadań ustawowych oraz przetwarza dane osobowe w celach z nimi związanych. Starosta Cieszyński określa i zapewnia fizyczne, techniczne i organizacyjne warunki przetwarzania danych osobowych oraz środki ochrony służące zapewnieniu im właściwego poziomu bezpieczeństwa. Starosta Cieszyński odpowiada także za realizację celów archiwalnych. Treść uzgodnień wynikających z porozumienia jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Cieszynie. 

Powiadom znajomego