W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Nabór Członków do Komisji Konkursowych - sport, kultura, turystyka

NABÓR CZŁONKÓW DO KOMISJI KONKURSOWYCH

W związku z ogłoszonymi przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego w dniu 31 marca 2021 r., otwartymi konkursami ofert z zakresu sportu, kultury i turystyki, zapraszamy do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowych, opiniujących oferty złożone w ramach ogłoszonych Konkursów.

 
Kandydatów na członków Komisji mogą zgłaszać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.).

W pracach Komisji Konkursowej może wziąć udział osoba, która spełnia następujące kryteria:
1) nie reprezentuje oraz nie została wskazana przez organizację pozarządową lub inny uprawniony podmioty biorący udział w Konkursie (z danego zakresu),
2)  nie pozostaje wobec podmiotu biorącego udział w Konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności,
3) posiada wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres tematyczny danego Konkursu,
4) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
5)  posiada nieposzlakowaną opinię;

 
Do zadań Komisji Konkursowej należy:
1) zaopiniowanie ofert, złożonych w ramach Konkursu z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej /kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego/ turystyki i krajoznawstwa, zgodnie z kryteriami przyjętymi w Regulaminie otwartych konkursów ofert;

2) proponowanie podziału środków pomiędzy ofertami. 

 

Udział w pracach Komisji Konkursowej ma charakter społeczny.


Zgłoszenia można nadsyłać pocztą (decyduje data wpływu do urzędu) lub składać bezpośrednio w kancelariach Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 lub ul. Szerokiej 13, w terminie do 20 kwietnia 2021 roku (Formularz zgłoszeniowy – w załączeniu)


Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Cieszynie – tel.: 33/ 4777 212.

                                                                                                     

 

 

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego