W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Powiat Cieszyński poszukuje partnera do realizacji projektu (w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach - Priorytet IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”)

O G Ł O S Z E N I E

 

W związku z zamiarem wspólnego opracowania wniosku i ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu partnerskiego (w rozumieniu art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - Dz. U. 2006/227/1658 z późn. zm.) mającego na celu realizację zajęć dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe (za wyjątkiem szkół dla dorosłych) na terenie powiatu cieszyńskiego, w tym m.in.: prowadzenie zajęć wyrównawczych, organizowanie wycieczek i wizyt studyjnych, kursów językowych, szkoleń, poradnictwa zawodowego i psychologicznego, terapii dyslektycznej i zajęć rewalidacyjnych.

Powiat Cieszyński poszukuje partnera zainteresowanego udziałem w projekcie partnerskim (projekt w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach w ramach Priorytetu IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Poddziałanie 9. 2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego") oraz gotowego wnieść do partnerstwa w celu realizacji projektu własne kompetencje, doświadczenie, zaplecze organizacyjne (know-how) oraz zasoby ludzkie.

Zainteresowane podmioty (szczególnie organizacje pozarządowe) winny w terminie co najmniej 21 dni od daty niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 24 maja 2010 r. zgłosić swoje zainteresowanie udziałem w projekcie poprzez przesłanie na adres:

 

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Wydział Edukacji

Ul. Bobrecka 29

43-400 Cieszyn

propozycji udziału w partnerstwie (oferty) zawierającej co najmniej:

podstawowe informacje o podmiocie, dotychczasowej działalności, oferowanym wkładzie możliwym do wniesienia przez potencjalnego partnera w celu jak najlepszej realizacji zadań przewidzianych w projekcie, potencjale organizacyjnym i kondycji finansowej oraz doświadczeniu w realizacji podobnych do planowanego projektach/działaniach - ze szczególnym uwzględnieniem projektów dofinansowanych przez UE w ramach EFS.

Zebrane informacje - z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów - doprowadzą do wyboru Partnera, z którym zostanie zawarta umowa partnerska dotycząca realizacji planowanego projektu szczegółowo określająca m.in.: podział zadań poszczególnych partnerów, zasady wspólnego zarządzania projektem oraz odpowiedzialności i zasad finansowania zadań przewidzianych w projekcie do realizacji przez poszczególnych partnerów.

Informacja o wyborze Partnera oraz o zakresie zadań poszczególnych Partnerów zostanie podana do publicznej wiadomości po zakończeniu procedury wyboru Partnera.


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane