W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zarządzenie nr WO.120.31.2014

UTRACIŁO MOC PRZEZ WO.120.42.2018 Z DNIA 02.07.2018R.
ZMIENIONE PRZEZ WO.120.25.2017 Z DNIA 01.06.2017R.

Z A R Z Ą D Z E N I E   N R WO.120.31.2014

S T A R O ST Y   C I E S Z Y Ń S K I E G O

z  dnia 11 grudnia 2014 r.


w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy

 Starostwa Powiatowego w Cieszynie

 


Na podstawie art. 1042 ustawy z dnia  26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U.  z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) oraz § 35 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Cieszynie

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Regulamin pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikom Wydziałów, Kierownikom Referatów i Biur.


§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.


§ 4

Traci moc zarządzenie Starosty Cieszyńskiego nr 38/09 z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., jednak nie wcześniej niż po upływie 2 tygodni od dnia wywieszenia go na tablicach informacyjnych we wszystkich budynkach będących siedzibą Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

 

STAROSTA

Jerzy NogowczykPowiadom znajomego