W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Informacja o możliwości zapoznania się z projektem Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2028.

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, działając na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1219 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247)

podaje do publicznej wiadomości informację

o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego na lata 2021–2024 z perspektywą do roku 2028” wraz z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania uwag i wniosków.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z ww. dokumentami:
- w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13 w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 33 47 77 426,
- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Cieszynie:

Uwagi i wnioski można składać od dnia 12.02.2021 r. do dnia 05.03.2021 r.:

- drogą elektroniczną na adres: ws@powiat.cieszyn.pl;
- w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn,
- ustnie w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13 w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 33 47 77 426.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu Cieszyńskiego.

Zgodnie z art. 41 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpoznania.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane