W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu termomodernizacyjnego na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu roku 2010 w związku z finansowaniem inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych w Cie

Uchwała Nr XLIV/        /10

Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 30 sierpnia  2010 r.


w sprawie zaciągnięcia kredytu termomodernizacyjnego na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu roku 2010 w związku z finansowaniem inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie”


Na podstawie:

-  art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

-  art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)


Rada Powiatu uchwala co następuje

§ 1

1.      Zaciągnąć kredyt długoterminowy w banku krajowym w wysokości 1.800.000 zł do realizacji w roku 2010.

2.      Zawrzeć umowę kredytową w terminie do 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Kredyt o którym mowa w § 1 przeznaczyć na dofinansowanie w 2010 roku zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie”

§ 3

1. Źródłem spłat kredytu będą dochody budżetu Powiatu w latach 2011 – 2020.

2. Maksymalny okres spłaty  - 10 lat.

§ 4

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawarcia umowy kredytowej w wysokości 1.800.000 zł z bankiem wybranym            w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do wystawienia weksla in blanco stanowiącego formę zabezpieczenia zobowiązania kredytowego, o którym mowa w ust. 1.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

UZASADNIENIE


W celu sfinansowania zadania pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie” planuje się zaciągnięcie kredytu termomodernizacyjnego w wys. 1.800.000 zł.

W ramach zadania istnieje możliwość ubiegania się o preferencyjny kredyt tzw. termomodernizacyjny „z premią” przyznawaną przez BGK w wysokości dwukrotności rocznych oszczędności, co dla w/w zadania stanowi kwotę 253.430 zł. Kredytu termomodernizacyjnego mogą udzielić banki mające podpisaną umowę współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Premia termomodernizacyjna stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora i jest wypłacana po zakończeniu inwestycji. Oznacza to, że realizując przedsięwzięcie termomodernizacyjne inwestor spłaca tylko część kwoty wykorzystanego kredytu.  Powiadom znajomego