wtorek, 03 marca 2015r. 61 dzień roku. Imieniny: Kingi, Maryna, Tycjana

powieksz pomniejsz

Usługa WKR-02

Przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego w kraju


1. Opis usługi

Rejestracji pojazdu dokonujemy w dwu etapach:

- pierwszy etap – wydanie pozwolenia czasowego na okres do 30 dni, wydanie stałych, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych, oraz decyzji administracyjnej o czasowej rejestracji pojazdu z urzędu.

- drugi etap – wydanie dowodu rejestracyjnego i decyzji administracyjnej o stałej rejestracji pojazdu. Przed zgłoszeniem się po odbiór dowodu rejestracyjnego można uzyskać telefoniczne potwierdzenie, że dowód jest do odbioru.

UWAGA

   W celu uniknięcia oczekiwania w kolejce można  umówić się na termin załatwienia sprawy. Rezerwacji można dokonać telefonicznie (33 47 77 347) lub osobiście w punkcie informacjnym, gdzie zostanie wyznaczona data, godzina oraz numer okienka. Po ustaleniu terminu rejestracji prosimy o punktualne przybycie.

2. Wymagane dokumenty:

1) Wniosek właściciela (pełnomocnika) o rejestrację pojazdu.

2) Dowód rejestracyjny pojazdu z ważnym badaniem technicznym,

3) Oryginał dowodu własności pojazdu (faktura VAT, umowa kupna-sprzedaży, darowizny, prawomocne orzeczenie sądu, dowód zakupu od jednostki uprawnionej do sprzedaży pojazdu po przepadku na rzecz Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub Policji, Sił Zbrojnych, Straży Granicznej itp.),

4) Karta pojazdu jeżeli była wydana,

5) Tablice rejestracyjne,

6) Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość oraz zamieszkiwanie na terenie powiatu (np. prawo jazdy).

7) Jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i spółki jawne: aktualny odpis z KRS (wydany nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku) a w przypadku np. zakładów bądź jednostek budżetowych - aktualnie potwierdzoną kopię aktu powołującego; a także zaświadczenie REGON. Sprawy załatwiają wyłącznie osoby wymienione w tych dokumentach bądź posiadające stosowne upoważnienie.

8) Spółki cywilne nie posiadają praw majątkowych – pojazd rejestruje się na osoby fizyczne będące właścicielami spółki (wymagane: okazanie umowy spółki i pisemna zgoda nieobecnych przy rejestracji współwłaścicieli). Pojazdy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą pod innym adresem niż adres zamieszkania rejestruje się na adres zamieszkania – należy przedłożyć kopię wypisu z ewidencji działalności gospodarczej.

9) Dowód uiszczenia opłat rejestracyjnych.

3. OPŁATY

Opłata rejestracyjna:

Lp.

Tytuł opłaty

Wysokość opłaty rejestracyjnej - zł

Łączna opłata ewidencyjna -zł

1.

- przerejestrowanie samochodu ze zmianą tablic rejestracyjnych :

- przerejestrowanie bez zmiany tablic:

178,50

80,00

2

1.50

2.

- przerejestrowanie motocykla, ciągnika rol., przyczepy, naczepy ze zmianą tablic rejestracyjnych:

- przerejestrowanie bez zmiany tablic:

120,00

80,00

1.50

1.50

3.

- przerejestrowanie motorowera ze zmianą tablic rejestracyjnych:

- przerejestrowanie bez zmiany tablic:

110,00

80,00

1.50

1.50

Opłatę można uiścić bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego w Cieszynie lub na konto w GETIN BANK S.A. nr 08 1560 1023 2116 1042 5031 0070 .

4. Miejsce Składania Dokumentów

Wydział Komunikacji, Referat Rejestracji Pojazdów, ul. Bobrecka 29, parter.

Telefony: 033 4777 342 do 347, fax 033 4777335.

Stanowisko w którym interesant będzie załatwiać sprawę określa każdorazowo pracownik Punktu Informacyjnego mieszczącego się w sali obsługi referatu.

5. KTO UDZIELA INFORMACJI

Pracownicy Referatu Rejestracji Pojazdów, punkt informacyjny w sali obsługi Referatu, w sprawach bardziej skomplikowanych Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdu lub Naczelnik Wydziału Komunikacji.

6. CZAS REALIZACJI

Rejestracja tymczasowa z urzędu - w dniu złożenia wniosku z ważnością pozwolenia czasowego do 30 dni od daty złożenia wniosku, z możliwością przedłużenia tego terminu maks. o 14 dni.

Rejestracja stała – wydanie dowodu rejestracyjnego w terminie do 30 dni, sprawy szczególnie skomplikowanej do 60 dni.

7. SPOSÓB ODBIORU

Osobiście lub przez pełnomocnika na podstawie upoważnienia (dla osób spoza najbliższej rodziny - dodatkowa opłata skarbowa 17 zł ). Przy odbiorze dowodu rejestracyjnego - dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie i karta pojazdu.

8. PODSTAWY PRAWNE:

1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

2) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908).

3) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

4) Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124 poz.1152)

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 1123 z późn. zm.).

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 192, poz. 1878 z późn. zm.).

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu i jej opisu (Dz. U. Nr 189, poz. 1858).

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 230, poz. 2302 z późn. zm.).

9) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej, o której mowa w przepisach ustawy - prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 227, poz. 2254).

10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz.U.Nr 145, poz.1542 z 2004 r.).

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz.U.Nr , poz. z 2004 r.).

9. Tryb odwoławczy

Od decyzji o rejestracji pojazdu lub odmowie zarejestrowania przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku - Białej, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Cieszyńskiego.

10. Wzory wniosków, formularzy załączników itp.

Dostępne w punkcie informacyjnym Referatu Rejestracji Pojazdów lub na stronie internetowej.

DRUKUJ 

Lista załączników do usługi:

Adobe Reader Upoważnienie - typ pliku: Adobe Reader rozmiar: 99.72 kB
Adobe Reader Oświadczenie o współwlasności - typ pliku: Adobe Reader rozmiar: 82.07 kB
Adobe Reader Rejestracja pojazdu krajowego lub nowego - typ pliku: Adobe Reader rozmiar: 129.17 kB

Data wytworzenia: wtorek, 14 czerwca 2011r. godzina: 09:53
Wytworzył: Faruzel Grzegorz
Data udostępnienia: wtorek, 14 czerwca 2011r. godzina: 10:15
Osoba udostęniająca: Faruzel Grzegorz
rejestr zmian Rejestr zmian usługi

 

 » Menu Główne

 » Menu Przedmiotowe

 » Wyszukiwarka
Szukana fraza:

 » Kalendarz zmian
wsteczMarzec 2015 dalej
NdPnWtŚr CzPtSo
1 2 3 4567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Strona wygenerowana w 0.136208 sekund. Ostatnia modyfikacja: 14:52 22/01/2015 
Projekt i wykonanie Łukasz Tarnogórski Powered by LTcms®     Obsługa: StronyDlaFirm.eu

valid css valid html

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X