Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Postępowanie o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (WE-1)

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Sprawa

Komórka odpowiedzialna Wydział Edukacji

Treść

 • Opis usługi: Nauczyciel składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wraz z wymaganymi załącznikami. Zarząd Powiatu powołuje komisję egzaminacyjną składającą się z : przewodniczącego (przedstawiciela organu prowadzącego szkołę), przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora szkoły, dwóch ekspertów z listy Ministra Edukacji Narodowej. Na wniosek nauczyciela w skład komisji wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego. O terminie posiedzenia komisji zawiadamia się nauczyciela na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia. Po zdaniu egzaminu nauczyciel otrzymuje zaświadczenie, podpisane przez przewodniczącego komisji. Odebranie zaświadczenia nauczyciel potwierdza w rejestrze. W przypadku nie zdania egzaminu nauczyciel nie otrzymuje zaświadczenia. Następnie na podstawie przedstawionych dokumentów oraz wydanego zaświadczenia wydaje się decyzję w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
  • Wymagane dokumenty:
   Podstawą wszczęcia postępowania jest złożenie wniosku wraz z załącznikami. Załącznikami do wnioski są następujące dokumenty:
   1. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe - oryginały lub kopie notarialne
   2. akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego wraz z uzasadnieniem - oryginały lub kopie poświadczone przez dyrektora szkoły/placówki wydającej dany akt
   3. zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informację o:
    1. wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenie ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,
    2. dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
    3. dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
    4. uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia – także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia;

  • Opłaty:
   postępowanie jest bezpłatne.

  • Miejsce składania dokumentów:
   Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, kancelaria ogólna.

  • Kto udziela informacji:
   Wydział Edukacji Wioletta Lanc, telefon 033/ 47 77 219

  • Czas realizacji usługi:
   Nauczycielom, którzy złożą wnioski do dnia 30 czerwca danego roku, wydaje się decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia do dnia 31 sierpnia danego roku. Nauczycielom, którzy złożą wnioski do dnia 31 października danego roku, wydaje się decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia do dnia 31 grudnia danego roku.

  • Sposób odbioru:
   Osobiście w Wydziale Edukacji za potwierdzeniem w rejestrze wydanych Aktów Nadania Stopnia Awansu Zawodowego Nauczyciela Mianowanego.

  • Podstawy prawne:
   Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1379 z późn. zm.), rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z 2013r., poz. 393).

  • Tryb odwoławczy:
   Odwołanie przysługuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Organu sprawującego nadzór pedagogiczny (Śląski Kurator Oświaty w Katowicach ) za pośrednictwem Starosty Powiatu Cieszyńskiego.

  • Wzory wniosków:
   wzór wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij