Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Uzyskanie uprawnień instruktora nauki jazdy wpis do ewidencji i wydanie legitymacji (WKP-5)

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Sprawa

Komórka odpowiedzialna Referat Prawa Jazdy (WK)

Treść

OPIS USŁUGI: 

Instruktorem nauki jazdy może zostać osoba, która spełnia następujące warunki:

  1. posiada co najmniej wykształcenie średnie;

2.    posiada prawo jazdy:

a)     kategorii A i/lub B co najmniej przez okres 3 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora w zakresie prawa jazdy odpowiednio kategorii A i/lub B,

b)    kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii;

  1. posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;
  2. posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;
  3. ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;
  4. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;
  5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

a)     przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

b)    przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

c)     przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

d)    prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,

e)     przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,

Organem właściwym do wpisu do ewidencji instruktorów i wydania legitymacji jest starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania instruktora.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów z pozytywnym wynikiem egzaminu złożonego przed komisją powołaną przez wojewodę (Wniosek dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).

2.    Załączniki:

a)     fotografia,

b)    dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia średniego,

c)     orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,

d)    orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,

e)     zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów dla instruktorów,

f)     zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,

g)    zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 3 lat uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem,

h)     dowód wpłaty za wydanie legitymacji

3.    Do wglądu dowód osobisty.

OPŁATY:

50 zł - za wpis do ewidencji instruktorów, płatne w kasie Starostwa lub na konto Starostwa Powiatowego w Cieszynie w BANK HANDLOWY w Warszawie S.A. nr 63 1030 1087 0000 0000 8309 6128.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Wydział Komunikacji, Referat Praw Jazdy, ul. Bobrecka 29, II piętro. Telefony: 033 4777 108, 033 4777109, fax 033 4777335.

KTO UDZIELA INFORMACJI:
Pracownicy Referatu Praw Jazdy, Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji lub Naczelnik Wydziału Komunikacji.

CZAS REALIZACJI:
Najpóźniej do miesiąca od dnia wpływu wniosku.

SPOSÓB ODBIORU:
Osobiście w miejscu złożenia wniosku.

PODSTAWY PRAWNE:

1.     Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 627 ze zm.)

2.     Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie uzyskiwania przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2013r., poz. 93)

3.     Ustawa z dnia 13 września 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r. poz. 1282)

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji instruktorów nauki jazdy przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku - Białej, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Cieszyńskiego.

WZORY WNIOSKÓW, FORMULARZY, ZAŁĄCZNIKÓW ITP.
Dostępne w punkcie informacyjnym Referatu Prawa Jazy oraz na stronie internetowej.

DRUKUJ 


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij